Váha názorů občanů

17 Duben 2014
Comments Off on Váha názorů občanů

Četnost příspěvků ve ŽZ na téma revitalizace žlutického náměstí ze strany opozice vypadá jako by se tento nápad zalíbil i opozici a že nové náměstí bude i kdyby „čert na koze jezdil“. Námi zvolené zástupce jako by nezajímalo stanovisko většiny občanů. Revitalizace náměstí mě nepřipadá, že by zapadalo do celkové již existující koncepce rozvoje města. Plnění slibů, daný občanům ve volebním programu se nejspíš stalo jen formalitou.. Proti tomuto mému tvrzení se pan starosta v reakci na moje poslední zamyšlení v ŽZ nad touto problematikou ohradil, ale mě nijak nepřesvědčil. Neřešení nebo odkládání akcí a problémů, které občany skutečně tíží nebo zajímají to potvrzuje. Prosazování nového řešení náměstí, u kterého nelze odhadnout všechny dopady, bude velkou finanční zátěží. Tím se řešení ostatních problémů, pro občany potažmo pro město důležitějších, jen oddálí nebo úplně zastaví. Je zcela jasné, že hodnocení plnění jejich volebního programu, po skončení  volebního období bude zajímavé. Mám namysli ty části volebního programu, které slibovaly podporu a práci pro občany a které nejsou plněny vůbec nebo jen formálně.

(Celý příspěvek…)

Nové řešení dopravní situace ve městě.

11 Listopad 2013
Comments Off on Nové řešení dopravní situace ve městě.

Dozvěděl jsem se, že při jisté diskusi k novému řešení dopravní situace bylo jednomu občanovi řečeno, že jednosměrný provoz v Čechově ulici byl zřízen na základě mé žádosti na parkovací místa. Zdá se mě to trochu zjednodušené a tak bych rád tuto věc osvětlil.

(Celý příspěvek…)

Trapasy – hlavně pro zasmání III.

17 Červen 2013
Comments Off on Trapasy – hlavně pro zasmání III.

Po  uplynutí již zmiňované  dovolené v Bulharsku jsme čekali společně s ostatními na jednom náměstíčku na autobusy, které nás měly odvézt na letiště.  Bylo nás tam dost, protože bylo třeba tří autobusů. Každá rodina postávala u svých zavazadel a kufrů, netrpělivě čekajíc na příjezd autobusů. Po jejich příjezdu a nastupování vznikl pochopitelně chaos a lidské hemžení. Když vše utichlo a všichni již seděli v autobusech, zůstal na prostranství kufr. Na před malou chvilkou plném náměstí se stal tento opuštěný kufr dominantou náměstí.

(Celý příspěvek…)

Revitalizace žlutického náměstí – možná jiný pohled

17 Červen 2013
Comments Off on Revitalizace žlutického náměstí – možná jiný pohled

Že by bylo dobře něco dělat s  hlavním náměstím ve Žluticích, je pravda. A je jen dobře, že se o jeho přestavbě začalo hovořit. Z návrhů, které jsme mohly vidět se mě osobně líbí všechny. Je to však jen pohled obyčejného člověka s omezeným rozhledem v tomto směru, jako asi většina občanů Žlutic. Zamyslím-li se však nad reálností tento projekt uskutečnit, jsem skeptický. Už v pouhých odhadech nákladů na tuto realizaci je uvádělo několik částek, které se velmi liší a to nikdo neví co vše se může stát, až by se opravdu začalo.

(Celý příspěvek…)

Naše žlutická kotelna.

30 Listopad 2012
Comments Off on Naše žlutická kotelna.

V poslední době začala být  NAŠE   Žlutická teplárenská a.s., středem zájmu většiny žlutických občanů. Protože jsem zákazníkem této společnosti, pozorně jsem sledoval toto dění.

(Celý příspěvek…)

Dva roky před volbami

28 Listopad 2012
Comments Off on Dva roky před volbami

Za dva roky my občané – voliči budeme opět vybírat své zástupce do vedení města. Někdo vybere své zástupce podle programu, jiný  podle osobnosti. Asi budou i tací, kteří budou volit z “povinnosti” k určitému uskupení – straně.. Bude nám opět nabídnuta celá škála  stran a seskupení  Ať budeme volit jakkoli, z  voleb opět vzniknou jen dvě koalice ( jako už několikrát), aby se zvolila RM a potažmo starosta.

(Celý příspěvek…)

Co řekl kdysi Sokrates !

23 Listopad 2012
Comments Off on Co řekl kdysi Sokrates !

“Toto řekl kdysi dávno SOKRATES !!!“

 

Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.”

 

Amůžete přemýšlet, v které fázi téhle věty se nacházíme…

 

Mistr Jan Hus byl rasista ? Proto byl upálen !

22 Listopad 2012
Comments Off on Mistr Jan Hus byl rasista ? Proto byl upálen !

Byl Mistr Jan Hus rasista?                                                 

Jak napsal Mistr Jan Hus už v roce 1409:

* “Cikáni jsou plémě nečisté, mravů hanebných, práce se štítící, druh druha okrádající a Boha neuznávající.”*

V geniální zkratce tak shrnul celý cikánský problém, jehož podstata se za uplynulých 600 let nijak nezměnila.

To jen pan Kocáb, Uhl a podobní „vědci“ se nás snaží přesvědčit, že Cikáni až do roku 1948 hlavně malovali džbánky, vyšívali košilky, hráli na housličky a zkazilo je až 40 let bolševické totality!

(Celý příspěvek…)

Stáří kontra mládí (Jiří Suchý)

19 Září 2012
Comments Off on Stáří kontra mládí (Jiří Suchý)

 

Jiří Suchý – Stáří versus mládí                  

Čas letí jako spřežení

Nad kterým práská bič

Člověk se párkrát ožení

A hned je mládí pryč

Píseň krále Jindřicha VIII. ze hry Šest žen

V posledních dnech mi neušel incident Bohuslava Sobotky kontra starší uchazeči o prezidentský úřad. Určitě víte, co mám na mysli. Pan Sobotka si trochu nešťastně zažertoval na konto jejich pokročilého věku, nejspíš si neuvědomil, že velikou část voličů jeho strany tvoří právě senioři. Od politika to nebylo počínání příliš obratné, ale o to mi vlastně nejde. Celá ta aféra mi připomněla jakousi rivalitu, která vládne mezi stářím a mládím. Sám se s ní občas setkávám, aniž by to nechalo nějakou stopu v mé duši, ale hlavou mi táhnou myšlenky, to jo. Jak ono to vlastně je? (Celý příspěvek…)

Dva roky po volbách

16 Září 2012
Comments Off on Dva roky po volbách

Dva roky od voleb, tedy v polovině volebního období, to je dostatečně dlouhá  doba, která nám může napovědět, jak bude volební období  úspěšné a jak  budou občané Žlutic spokojeni. Vzpomínám, že volby tehdy tomuto sdružení vyhrál především předložený volební program. V polovině volebního období je patrné, že volební program ale nějak “vyšuměl” a činnost RM se omezila snad jen na řešení běžných “provozních” problémů.

(Celý příspěvek…)

Další stránka »